การใช้เสียงดนตรีเสริมพัฒนาการลูกน้อย

Music_with_children

ดนตรีนั้นเปรียบเหมือนของขวัญจากสรวงสวรรค์ เพราะดนตรีช่วยจรรโลงจิตใจของผู้คนทุกเพศทุกวัย ทำให้รู้สึกมีความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลาย หรือแม้แต่ดนตรีที่มีทำนอง เนื้อหาเศร้าก็ยังช่วยระบายความรู้สึกภายในจิตใจลึก ๆ ออกมาได้ ช่วยให้หายเก็บกดหายเครียด ดนตรียังมีประโยขน์มากสำหรับเด็ก ๆ มีผลต่อการเสริมพัฒนาลูกน้อยได้เป็นอย่างดี
เริ่มตั้งแต่เมื่อลูกน้อยยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์มาดาตั้งแต่เข้า เดือนที่ 5 ในการตั้งครรภ์ อวัยวะต่าง ๆ ของทารกได้ก่อกำเนิดครบแล้ว เป็นช่วงเวลาที่อวัยวะในส่วนของการฟังคือหูเริ่มมีการทำงาน ทารกน้อยจะได้ยินเสียงภายนอกร่างกายแม่ได้ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงเดือนที่ 6 ทารกจะสามารถมีปฎิกิริยาต่อเสียงได้ด้วย หากได้เปิดดนตรีให้ฟังในช่วงนี้โดยเฉพาะดนตรีที่มีท่วงทำนองสดใสรื่นเริงนุ่ม ๆ เช่นดนตรีคลาสสิค จะช่วยให้เครือข่ายใยประสาทในส่วนการได้ยินพัฒนาไดดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้ทารกน้อยในครรภ์เคลื่อนไหวตามจังหวะของดนตรี เช่นเพลงทำนองช้าทารกจะเคลื่อนไหวแหวกว่ายในมดลูกช้า ๆ อย่างสบายผ่อนคลายเพลิดเพลินเมื่อเปิดดนตรีจังหวะรื่นเริงทารกก็จะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเหมือนกำลังเต้น แต่การเปิดเพลงให้ทารกในครรภ์ฟัง ควรเปิดวันละไม่เกิน ชั่วโมงในเพลงเดิม
ครั้นพอเมื่อทารกคลดออกมาได้ยินได้ฟังเสียงเพลงนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ก็จะทำให้เกิดพัฒนาการในการจัดเรียงระบบความคิดความจำ เพราะจะจำท่วงทำนองเพลงได้ เกิดความจำที่ดีและรู้สึกผ่อนคลายจากเสียงเพลงที่คุ้นเคย เมื่อช่วงที่ทารกโยเยหงุดหงิด ถ้าได้ฟังเพลงกล่อมที่คุ้นเคยก็จะผ่อนคลายจากความหงุดหงิดหายจากความโยเยได้
เมื่อเด็ก ๆ เริ่มโตขึ้นในวัยก่อนอนุบาลและช่วงอนุบาล การได้ใช้ดนตรีช่วยในการพัฒนาการ ทั้งการเปิดดนตรีให้เต้นตามจังหวะ สอนให้ตบมือร้องเพลงก็ทำให้เด็กมีพื้นฐานจิตใจที่ดี ร่าเริงอ่อนโยน กระตุ้นการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือจะฝึกสอนให้เด็กได้เล่นดนตรีก็สามารถทำได้ตั้งแต่วัย 3-4 ขวบ ผู้เขียนหนังสือ กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว มาซารุ อิบูกะ แนะนำให้สอนเด็ก ๆ เรียนไวโอลินตั้งแต่วัย 3 ขวบ เด็กจะมีไอคิวที่พัฒนาไปอย่างมากรวมถึงมีอีคิวที่ดีด้วย
ในวัยประถมจวบจนวัยรุ่น ดนตรีจะเสริมสร้างให้เด็ก ๆได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยระบายความรู้สึกกดดัน ความเศร้าที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้เด็ก ๆ และ วัยรุ่นไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมซึมเศร้า ช่วยทำให้มีความจำที่ดี มีสติปัญญาที่ดี สมองมีระบบการเรียบเรียงเรื่องราวและมีความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้นหากจะช่วยให้ลูกน้อยได้รับพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะ อารมณ์ และ สติปัญญา ดนตรีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยได้อย่างดีทีเดียว