เพลิดเพลินไปกับดนตรีร่วมสมัย

Enjoy_contemporary_music.

หากจะพูดถึงศาสตร์แห่งดนตรีนั้นก็มีได้มากมายหลากหลาย ดนตรีที่เราได้เสพกันอย่างเพลิดเพลินในหลายรูปแบบ แท้ที่จริงแล้วส่วนใหญ่ล้วนเป็นดนตรีที่จัดเรียกได้ว่าดนตรีร่วมสมัยทั้งสิ้น แล้วดนตรีร่วมสมัยที่กล่าวถึงนี้คืออะไร

 

ดนตรีร่วมสมัย ถ้าจะนิยามให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ ดนตรีที่ถูกประยุกต์ผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยของผู้ฟังนั่นเอง ไม่ว่าเดิมทีนั้นดนตรีเดิมจะมาจาก เพลงชนเผ่า เพลงพื้นบ้านท้องถิ่น เพลงคลาสสิคสมัยเก่า หรือเพลงประเภทใดก็ตาม เมื่อผ่านยุคสมัยมาแล้ว เพลงเหล่านี้ได้หลายเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยขึ้นมา ในทุกวันที่เราได้ฟังได้เสพดนตรีในแนวทางที่เราชอบ มีไม่น้อยทีเดียวที่เราได้กำลังฟังดนตรีร่วมสมัยไปแล้วอย่างไม่รู้ตัว เช่น เพลงส่วนใหญ่ของ เจสัน มแรซ ที่ดังไปทั่วโลก เขาได้นำเอาดนตรีจากหลายวัฒนธรรมที่ได้สัมผัสเช่นโฟร์คและฮิปฮอบ มาผสมผสานกลายเป็นดนตรีร่วมสมัยในแบบของเขา หรือดนตรีไทยร่วมสมัยในบ้านเรา เมื่อมีการนำเอาเพลงไทยเดิมมาปรับทำดนตรีขึ้นใหม่ให้ทันสมัย ถูกรสนิยมของคนฟังในรุ่นปัจจุบัน เช่น เพลงลาวคำหอม ลาวดวงเดือน ที่ถูกนำมาทำใหม่ให้ดนตรีฟังง่ายขึ้น ไพเราะและไม่เนิบนาบจนเกินไป

 

คำถามก็คือ ดนตรีร่วมสมัยได้ให้อะไรกับผู้ฟังบ้างนอกจากความรื่นรมย์และความไพเราะจากการฟัง ดนตรีร่วมสมัยในหลาย ๆ แนวมีการผสมผสานของวัฒนธรรม ความเป็นมา เรื่องเล่าผ่านอดีตซึ่งถูกประยุกต์รวมกับปัจจุบัน นั่นคือความน่าสนใจและเสน่ห์ที่แตกต่างจากดนตรีประเภทอื่น เช่นร๊อค แดนซ์ ฮิปฮอบ หรือป็อปทั่วไป เป็นสีสันและรายละเอียดที่มีความแปลกจากถิ่นที่ต่าง ๆ และยังเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งทำให้สังคมแต่ละกลุ่มสามารถรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมดนตรีของตนไว้ได้จากการประยุกต์ดนตรีพื้นถิ่นเดิมเป็นดนตรีรีวมสมัยอีกด้วย

 

หลายคนอาจปฎิเสธว่า ฉันไม่ใช่คนที่นิยมดนตรีร่วมสมัยและฉันก็ไม่รู้ว่าเพลงที่ฟังเพลงใดคือดนตรีร่วมสมัย นั่นอาจเป็นเพราะคุณไม่สามารถแยกแยะได้ชัดว่า ดนตรีหรือเพลงที่ฟังอยู่เพลงใดคือดนตรีร่วมสมัยบ้าง แต่ถ้าลองนั่งฟังเพลงที่คุณชอบให้ดี ๆ อาจจะมีเพลงในแนวดนตรีร่วมสมัยมากมายแทรกอยู่ในเพลงเหล่านั้นที่คุณมักชอบฟังก็เป็นได้ และเชื่อเถอะว่า ยิ่งผ่านยุคสมัย ผ่านกาลเวลา คนรุ่นต่าง ๆ ที่ได้เดินทางผ่านกาลเวลาก็จะต้องไดสัมผัสและรับรู้อรรถรสของเพลงร่วมสมัยกันทุกคน  อย่างน้อย ๆ ไม่ว่าคุณจะชอบฟังเพลงประเภทใด หรือเพลงอะไร ดนตร็ยังคงเป็นดั่งมนตราแห่งความสุขใจแก่ทุกผู้ทุกคนอยู่ตลอดไป