symphonypic

symphony ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้าง

August 5, 2019 admin 0

หากเราพูดถึงวงดนตรี หรือ การแสดงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ อลังการ มีจำนวนคนเยอะๆ วงดนตรีซิมโฟนี ก็เป็นหนึ่งในนั้น วงดนตรีประเภทนี้มีทั้งความยิ่งใหญ่ คนเยอะ ความหลากหลายของเครื่องดนตรี รวมถึงความไพเราะของบทเพลง แต่หลายคนอาจจะไม่รู้จักวงดนตรีชนิดนี้สักเท่าไร ยิ่งมองไปเห็นเครื่องดนตรีอันหลากหลายยิ่งงงไปอีกว่ามีอะไรบ้าง เราจะมาเล่าสู่กันฟัง วงดนตรีซิมโฟนี วงดนตรีซิมโฟนี หรือชื่อเต็มว่า วงดนตรีซิมโฟนี ออร์เครสตรา เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เน้นการผสมผสานกันระหว่างเครื่องดนตรีฝั่งตะวันตกอันหลากหลาย เวลาเล่นจะใช้นักดนตรีจำนวนมาก เพื่อแสดงความหลากหลายของเครื่องดนตรีได้ชัดเจนขึ้น วงดนตรีซิมโฟนีแบบนี้จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มก็คือ กลุ่มเล็กใช้นักดนตรีประมาณ 40-60 […]